Se alle demonstrationerne 10. maj 2017

Velfærdsalliancen opfordrer til at vi samler alle kræfter om fælles manifestationer i alle kommuner og regioner onsdag d. 10. maj 2017.

Læs mere, og se Danmarkskortet over alle demoer. For-demoer i København finder du på https://www.facebook.com/VelfaerdsallianceKBH/. Kan du se ikke se noget kort eller nogen stjerner på kortet herunder, kan det handle om din browser. Prøv i stedet Crome eller Explorer.

 

Udtalelse fra græsrodsinitiativet Velfærdsalliancen, november 2016: Sammen kan vi udvikle velfærden

Der var demonstrationer for at forsvare vores velfærd over hele Danmark 15. september. Det kommunale Danmark har dermed fortsat velfærdskampen, som så stærkt manifesterede sig den 12. maj og skabte det nødvendige folkelige pres for afskaffelsen af omprioriteringsbidraget. Den enkle erfaring er, at når vi aktivt står sammen på tværs af geografiske, faglige og politiske skel, så kan vi vinde store sejre.


Velfærdsalliancen tager afsæt i de positive erfaringer og opfordrer til at fortsætte og udbygge kampen for vores velfærd, som det fx skete i Holbæk, Halsnæs og Vejen. Vi hilser alle, der vil være med, velkommen, fx det nystiftede Århus for velfærd, samt LO Hovedstaden og FTF Hovedstadens nystiftede Hovedstaden for Velfærd og opfordrer til at videreføre mobiliseringen. Vi opfordrer ligeledes til, at de store fagforbund tager ansvar og initiativ til at styrke velfærdskampen og til at bakke op organisatorisk, økonomisk og politisk om landsdækkende mobiliseringer og lokale initiativer.

Vi vil sætte nye pejlemærker og fælles mål i velfærdskampen:

1. Vi opfordrer ansatte, borgere og politikere i regionerne til at gå med i det kommunale oprør. Sammen kan vi mobilisere for at afskaffe produktivitetskravet på 2 %, så sundhedssektoren igen kan få et sundt arbejdsmiljø til gavn for ansatte og patienter.

2. Vores politiske mål er at afskaffe den kommunale økonomiske spændetrøje i form af serviceloft, anlægsloft, skattestop, effektiviseringsbidraget og budgetloven. Det kommunale selvstyre skal genetableres.

3. Flere opgaver må betyde flere penge. Velfærden kan ikke bevares uden tilførsel af de nødvendige midler, så der kommer flere penge, når der kommer flere ældre, flygtninge, syge og dermed flere opgaver.

4. Velfærdsalliancen opfordrer kommunal- og regionspolitikerne til at stå sammen på deres topmøder i foråret om at kræve de nødvendige penge til velfærd og sundhed, herunder at afvise besparelser skjult som effektiviserings- og produktivitetskrav.

5. Velfærdsalliancen opfordrer til at vi samler alle kræfter, lokalt og nationalt, fagligt og politisk, om fælles manifestationer i alle 98 kommuner og foran de fem regioners sygehuse og psykiatriske afdelinger onsdag d. 10. maj 2017 ”Velfærd til alle – væk med sparekrav, økonomiske håndjern og produktivitetskrav”. Specifikt opfordrer vi de privatansattes organisationer til at gå aktiv ind i velfærdskampen som er en kamp også for deres medlemmer

Velfærdsalliancen er baseret på lokale netværk og græsrødder. Vi hilser alle initiativer store som små, der deler vores overordnede mål om velfærd til alle, velkommen. Vi opfordrer til et åbent og fordomsfrit samarbejde mellem alle gode kræfter.
For at dele erfaringer og ideer til de kommende aktiviteter vil Velfærdsalliancen arbejde for at være vært for et landsdækkende træf for de lokale netværk i begyndelsen af 2017. Vi opfordrer forbund og fagforeninger til at indgå i forberedelsen af et sådant træf.

Ingen kan vinde alene - hverken borgergrupper eller brugerorganisationer, fagforeninger eller fagforbund, heller ikke de politiske partier. Kun hvis vi kæmper sammen, kan vi vinde.

Med venlig hilsen

Niels, Randers mod Nedskæringer, John, Randers mod Nedskæringer, Marianne Grann, Randers mod Nedskæringer, Lisbeth, Randers, Folkebevægelsen, SAND, Elly, Randers Mod Nedskæringer & Folkebevægelsen mod Social Uretfærdighed, Lise, Randers Mod Nedskæringer, Helle, Randers mod Nedskæringer, René Erbs, Formand for foreningen BMO, BMO - Behandl Mig Ordentligt, Flemming, Enhedslisten Rødovre, Kjartan, PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Thea, PLS, Pædagogstuderende Landssammenslutning Jens, Internationale Sociallister, Odense, Søren , Enhedslisten Odsherred, Erik Steppart, BUPL Hovedstaden og BUPL Hovedbestyrelse, Charlotte Thim von Mehren, FOA SOSU, Henrik Krogh, LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, Thomas Enghausen, LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, Jan Hoby, næstformand LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, Rasmus Østergård, Enhedslisten Aalborg, Ole Søborg, SSKOF, Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, 3F, Lars Hostrup Hansen, TR i HK-Privat, Lisbeth Schmidt, TR i HK-Privat, Kjell Nilsson, KLF, Københavns Lærerforening & Hovedstyrelsen DLF, Lars Sørensen, KLF Københavns Lærerforening, Majbritt Kronbøl¸LFS Landsforeningen for Socialpædagoger, Lisbeth Waidtløw, LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, Marianne Heinkov, TR-Suppleant, HK-Privat, Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten, Gentofte, Clark Pratt, Enhedslisten Odsherred, Tage Christiansen, Enhedslisten Gentofte, Jan Andreasen Formand for ungdomsskolelærerne i Uddannelsesforbundet, Eva DÁrtibale Lorentzen, FOA SOSU, Marianne Neumann, AMR LFS, April Lorraine Young, TR LFS/FOA, Lise Jørgensen, FOA Viborg, Ulla Jeppesen, Formand HK IT, Medie & Industri Hovedstaden, Charlotte von Mehren, FOA SOSU Frederiksberg, Bettina Svenningsen, TR FOA SOSU, Lars Petersen, Formand SL Storkøbenhavn, Kristi Puukka-Sørensen, FTR FOA, Hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune, Irene Holmstrøm, FTR FOA/KLS, Brith Dorph Josephsen, FTR FOA SOSU, Birgit Elisabeth Hansen, FTR FOA SOSU, Maria Kim Konstantinidou, FTR FOA SOSU, Niels Mortensen, Formand TEF, Tina Malene Hansen, FTR LFS/FOA, Ole Bach, FOA/KLS Valby, Elizabeth Thynov, TR LFS Dagplejen, Jeppe Jensen AMR LFS/FOA, Per Kristensen, FOA/KLS, Maiken B. Severinsen, AMR, LFS Dagplejen i København, Annette Pollas, FTR FOA, Olaf Schroeder-Løhndorf, 3F Frederiksborg, Line Jakobsen, AMR, DSR i VMU. Nordsjællands hospital, Bitt Juul Jensen, Rebild for velfærd og tryghed

Velfaerdsall Husk næste gang du møder en politiker der siger der ikke er råd til velfærden, at spørge om det fordi krudt, kugler… https://t.co/fmlg91HStc
Velfaerdsall At være højrepopulist er åbenbart lig med faktaresistent, i hvert fald når det kommer til @CEPOS og købepartiet… https://t.co/VKUS6zruka